અંતમાં આરંભ અને આરંભમાં અંત

Video Gallery|Tahuke Vasant – the poem by Hon’ble CM dedicated to spring|www.narendramodi.in :.

અંતમાંઆરંભ અને આરંભમાં અંત.

પાનખરના હૈયામાં ટહુકે વસંત.

સોળ વરસની વય, ક્યાંક કોયલનો લય,

કેસૂડાંનો કોના પર ઊછળે પ્રણય?

ભલે લાગે છે રંક પણ ભીતર શ્રીમંત.

પાનખરના હૈયામાં ટહુકે વસંત.

આજે તો વનમાં કોના વિવાહ,

એક એક વૃક્ષમાં પ્રકટે દીવા.

આશીર્વાદ આપવા આવે છે સંત.

પાનખરના હૈયામાં ટહુકેવસંત.

– નરેન્દ્ર મોદી

The English translated version of the poem by a well-wisher: 

All that begins meets an end,
Every end onsets a new beginning,

From the heart of autumn
Rises the cooing of spring…

At sweet sixteen, melody of a cuckoo within
On whom showers romance, the flowers of spring?

Appearing poor, but rich within…

From the heart of autumn
Rises the cooing of spring…

Who’s getting wedded in woods?
Each tree is lit in festive moods!

Bestowed with divine blessing

From the heart of autumn
Rises the cooing of spring…

– Narendra Modi

Advertisement

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate