મને તો બસ આમ જ…

વાયરો:

તને મારા સહારે ગગનમાં વિહર્યાનો,

મને તો બસ આમ જ રંગબેરંગી અવકાશી ગુલદસ્તો પાથર્યાનો આનંદ છે.

પતંગ:

તને અવકાશી કુરુક્ષેત્રમાં દાવ પેચ કર્યાનો,

મને  તો  બસ  આમ  જ   ઊંચે  ને  ઊંચે  ઉડ્યાનો  આનંદ છે.

દોરી:

તને ઢીલ ને પછી તરત ખેંચ માર્યાનો,

મને તો બસ આમ જ ભૂ-નભ ને પ્રેમના તાંતણે જોડ્યાનો આનંદ છે.

તુક્કલ:

તને દોરીના માર્ગે સળગતો ભપકો કર્યાનો,

મને તો બસ આમ જ ઘોર અંધકારમાં પણ બળી જઇ ટમટમતા રહ્યાનો આનંદ છે.

 

– જગત અવાશિયા

Advertisement

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate