ખેલજીવન

ફેમસ ગેઇમ – શો  “કૌન બનેગા કરોડપતિ-૪”નાં એક સ્પર્ધક અંતિમ લક્ષ્યની અણી પર પહોંચી ચૂકી ગયા.

પોતાને મુસ્તાક સમજતો આદમી, (ખરાબ) સમય આગળ ઝૂકી પડ્યો  અને

” समय समय बलवान है, नही किन्तु मनुष्य !! “

વાત જાણે સાચી પાડી ગયો.


કિનારે  પહોચેલા  વહાણની  ડૂબ્યાની  વાત  છે ,

ને માઈલો કાપ્યા બાદ અંતર ખૂટ્યાની વાત છે .

આકાશને આંબવા નીકળેલ વિહગની હાફ્યાની  વાત છે,

ને   એક   હાથ   છેટે   જ  શ્વાસ  ખૂટ્યા ની  વાત  છે .

ખેલનાં  નામે  નીકળેલ  આદમીની  હાર્યાની  વાત છે ,

ને જીવનનાં ખેલમાં ક્યાં અટકવું એ શીખ્યાની વાત છે .

મુસ્તાક   માનવીની   સમય   આગળ   ઝૂક્યાની   વાત   છે ,

ખેલજીવન હોય  કે જીવનખેલ, વિટંબણામાંથી સરક્યાની વાત છે .

– જગત નિરુપમ

Advertisement

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate