પ્રભુ ! પરમ તેજે તું લઈ જા

અસત્યો માંહેથી પ્રભુ ! પરમ સત્યે તું લઈ જા,
ઊંડા અંધારેથી, પ્રભુ ! પરમ તેજે તું લઈ જા;
મહામૃત્યુમાંથી, અમૃત સમીપે નાથ ! લઈ જા,
તું-હીણો હું છું તો તુજ દરસનાં દાન દઈ જા.

પિતા ! પેલો આઘે, જગત વીંટતો સાગર રહે,
અને વેગે પાણી સકળ નદીનાં તે ગમ વહે;
વહો એવી નિત્યે મુજ જીવનની સર્વ ઝરણી,
દયાના પુણ્યોના, તુજ પ્રભુ ! મહાસાગર ભણી.

થતું જે કાયાથી, ઘડીક ઘડી વાણીથી ઊચરું,
કૃતિ ઇંદ્રિયોની, મુજ મન વિશે ભાવ જ સ્મરું;
સ્વભાવે બુદ્ધિથી, શુભ-અશુભ જે કાંઈક કરું,
ક્ષમાદષ્ટે જોજો, – તુજ ચરણમાં નાથજી ! ધરું.

~ ન્હાનાલાલ દ. કવિ

असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय |

91812553_10222956488641195_1509227228364275712_n

મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું

મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે
શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું એવી ભાવના નિત્ય રહે
મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે

ગુણથી ભરેલા ગુણીજન દેખી હૈયું મારું નૃત્ય કરે
એ સંતોના ચરણ કમળમાં મુજ જીવનનો અર્ધ્ય રહે
મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે

દીન, ક્રૂર ને ધર્મવિહોણાં  દેખી દિલમાં દર્દ વહે
કરુણાભીની  આંખોમાંથી  અશ્રુનો  શુભ સ્રોત વહે
મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે

માર્ગ ભૂલેલા જીવન પથિકને માર્ગ ચીંધવા ઊભો રહું
કરે ઉપેક્ષા એ મારગની તો ય સમતા ચિત્ત ધરું
મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે

ધર્મસ્થાનકની  ધર્મભાવના હૈયે  સૌ  માનવ લાવે
વેરઝેરનાં પાપ  તજીને  મંગળ  ગીતો  એ ગાવે

મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે
શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું એવી ભાવના નિત્ય રહે

રચના: શ્રી ‘ચિત્રભાનુ’ મહારાજ

मैं तैनू फ़िर मिलांगी

 

अमृता प्रीतम जी का लिखा हुआ हो और गुलजार जी की आवाज़ हो तो इसको कहेंगे सोने पर सुहागा …। यह कविता उन्होंने अपने आखिरी दिनों में इमरोज़ जी के लिए लिखी थी । इस कविता का एक एक लफ्ज़ प्यार का प्रतीक है । अमृता बहुत बीमार थी उन दिनों …वह अपने आखिरी दिनों में अक्सर तंद्रा में रहती थी । कभी कभी एक शब्द ही बोलती लेकिन इमरोज़ के लिए हमेशा मौजूद रहती पहले की तरह ही हालांकि इमरोज़ पहले की तरह उनसे बात नही कर पाते थे पर अपनी कविता से उनसे बात करते रहते .। .एक बार खुशवंत सिंह जो अपने घर में अक्सर छोटी छोटी सभा गोष्टी करते रहते थे ..इन दोनों को कई बार बुलाया पर यह दोनों नही जाते थे तब उन्होंने पूछा अमृता को फ़ोन कर के पूछा था कि तुम बाहर क्यों नही निकलते हो ..क्या करते रहते हो सारा दिन तुम लोग ?

अमृता ने जवाब दिया गल्लां “”[बातें ]

उन्होंने हंस कर कहा इतनी बातें करते हो तुम दोनों की खतम नही होती है तब अमृता सिर्फ़ हंस कर रह गई ..पता नही दोनों कैसी क्या बातें करते थे कभी शब्दों के माध्यम से कभी खामोशी के जरिये पर दोनों को साथ रहना पसंद था एक दूसरे के आस पास रहना पसंद था ..

मैं तैनू फ़िर मिलांगी
कित्थे ? किस तरह पता नई
शायद तेरे ताखियल दी चिंगारी बण के
तेरे केनवास ते उतरांगी
जा खोरे तेरे केनवास दे उत्ते
इक रह्स्म्यी लकीर बण के
खामोश तैनू तक्दी रवांगी

जा खोरे सूरज दी लौ बण के
तेरे रंगा विच घुलांगी

जा रंगा दिया बाहवां विच बैठ के

तेरे केनवास नु वलांगी
पता नही किस तरह कित्थे
पर तेनु जरुर मिलांगी
जा खोरे इक चश्मा बनी होवांगी
ते जिवें झर्नियाँ दा पानी उड्दा
मैं पानी दियां बूंदा
तेरे पिंडे ते मलांगी
ते इक ठंडक जेहि बण के
तेरी छाती दे नाल लगांगी
मैं होर कुच्छ नही जानदी

पर इणा जानदी हां

कि वक्त जो वी करेगा
एक जनम मेरे नाल तुरेगा
एह जिस्म मुक्दा है
ता सब कुछ मूक जांदा हैं

पर चेतना दे धागे

कायनती कण हुन्दे ने
मैं ओना कणा नु चुगांगी
ते तेनु फ़िर मिलांगी

******
मैं तुझे फ़िर मिलूंगी
कहाँ किस तरह पता नही
शायद तेरी तख्यिल की चिंगारी बन
तेरे केनवास पर उतरुंगी
या तेरे केनवास पर
एक रहस्यमयी लकीर बन
खामोश तुझे देखती रहूंगी
या फ़िर सूरज कि लौ बन कर

तेरे रंगो में घुलती रहूंगी
या रंगो कि बाहों में बैठ कर

तेरे केनवास से लिपट जाउंगी

पता नहीं कहाँ किस तरह
पर तुझे जरुर मिलूंगी

या फ़िर एक चश्मा बनी
जैसे झरने से पानी उड़ता है

मैं पानी की बूंदें
तेरे बदन पर मलूंगी

और एक ठंडक सी बन कर
तेरे सीने से लगूंगी

मैं और कुछ नही जानती
पर इतना जानती हूँ
कि वक्त जी भी करेगा
यह जनम मेरे साथ चलेगा
यह जिस्म खतम होता है
तो सब कुछ खत्म हो जाता है

पर चेतना के धागे

कायनात के कण होते हैं

मैं उन कणों को चुनुंगी
मैं तुझे फ़िर मिलूंगी !!

 

ਮੈਂ ਤੈਨੂ ਫ਼ਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ

ਕਿੱਥੇ ? ਕਿਸ ਤਰਹ ਪਤਾ ਨਈ

ਸ਼ਾਯਦ ਤੇਰੇ ਤਾਖਿਯਲ ਦੀ ਚਿਂਗਾਰੀ ਬਣ ਕੇ

ਤੇਰੇ ਕੇਨਵਾਸ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੀ

ਜਾ ਖੋਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਨਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ

ਇਕ ਰਹ੍ਸ੍ਮ੍ਯੀ ਲਕੀਰ ਬਣ ਕੇ

ਖਾਮੋਸ਼ ਤੈਨੂ ਤਕ੍ਦੀ ਰਵਾਂਗੀ

ਜਾ ਖੋਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੌ ਬਣ ਕੇ

ਤੇਰੇ ਰਂਗਾ ਵਿਚ ਘੁਲਾਂਗੀ

ਜਾ ਰਂਗਾ ਦਿਯਾ ਬਾਹਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ

ਤੇਰੇ ਕੇਨਵਾਸ ਨੁ ਵਲਾਂਗੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਸ ਤਰਹ ਕਿੱਥੇ

ਪਰ ਤੇਨੁ ਜਰੁਰ ਮਿਲਾਂਗੀ

ਜਾ ਖੋਰੇ ਇਕ ਚਸ਼੍ਮਾ ਬਨੀ ਹੋਵਾਂਗੀ

ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਝਰ੍ਨਿਯਾਁ ਦਾ ਪਾਨੀ ਉਡ੍ਦਾ

ਮੈਂ ਪਾਨੀ ਦਿਯਾਂ ਬੂਂਦਾ

ਤੇਰੇ ਪਿਂਡੇ ਤੇ ਮਲਾਂਗੀ

ਤੇ ਇਕ ਠਂਡਕ ਜੇਹਿ ਬਣ ਕੇ

ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਂਗੀ

ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁੱਛ ਨਹੀ ਜਾਨਦੀ

ਪਰ ਇਣਾ ਜਾਨਦੀ ਹਾਂ

ਕਿ ਵਕ੍ਤ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ

ਏਕ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ

ਏਹ ਜਿਸ੍ਮ ਮੁਕ੍ਦਾ ਹੈ

ਤਾ ਸਬ ਕੁਛ ਮੂਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ

ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਧਾਗੇ

ਕਾਯਨਤੀ ਕਣ ਹੁਨ੍ਦੇ ਨੇ

ਮੈਂ ਓਨਾ ਕਣਾ ਨੁ ਚੁਗਾਂਗੀ

ਤੇ ਤੇਨੁ ਫ਼ਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ

मैं जिसे ओढ़ता-बिछाता हूँ ~दुष्यंत कुमार

 

मैं जिसे ओढ़ता-बिछाता हूँ
वो ग़ज़ल आपको सुनाता हूँ

एक जंगल है तेरी आँखों में
मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ

तू किसी रेल-सी गुज़रती है
मैं किसी पुल-सा थरथराता हूँ

हर तरफ़ ऐतराज़ होता है
मैं अगर रौशनी में आता हूँ

एक बाज़ू उखड़ गया जबसे
और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ

मैं तुझे भूलने की कोशिश में
आज कितने क़रीब पाता हूँ

कौन ये फ़ासला निभाएगा
मैं फ़रिश्ता हूँ सच बताता हूँ

~दुष्यंत कुमार

આદમથી શેખાદમ સુધી

માનવીને આ જગત આદમથી શેખાદમ સુધી
એજ દોરંગી લડત આદમથી શેખાદમ સુધી.

એજ ધરતી એજ સાગર એજ આકાશી કલા
એજ રંગીલી રમત આદમથી શેખાદમ સુધી.

રૂપનું રંગીન ગૌરવ પ્રેમના લાચાર હાલ
એજ છે(લાગી શરત) આદમથી શેખાદમ સુધી.

મોતને શરણે થવામાં સાચવે છે રમ્યતા
જિંદગીની આવડત આદમથી શેખાદમ સુધી.

ફૂલમાં ડંખો કદી કયારેક કાંટામાં સુવાસ
લાગણીની આ રમત આદમથી શેખાદમ સુધી.

બુધ્ધિની દીપક ના સામે ઘોર આંધારા બધે
એએક સત બાકી અસત આદમથી શેખાદમ સુધી.

બુધ્ધિ થાકી જાયતો લેવો સહારો પ્રેમનો
સારી છે આ બૂરીલત આદમથી શેખાદમ સુધી.

મોતનું બંધન છતાં કરતો રહ્યો છે માનવી
જિંદગીની માવજત આદમથી શેખાદમ સુધી.

જિંદગી પર રૂપ યૌવન પ્રેમ મસ્તી ને કલા
સૌ રહ્યા છે એક મત આદમથી શેખાદમ સુધી.

કોઈના ખોળે ઢળી છે કે પોઢી ઠંડક પામવા
માનવી છે યત્ન રત આદમથી શેખાદમ સુધી.

રંગ બદલાતા સમયના જોઇ દિલ બોલી ઉઠ્યું
’શું ખરું ને શું ગલત આદમથી શેખાદમ સુધી.

~ શેખાદમ આબુવાલા

शाबाशियाँ

गाना: शाबाशियाँ

फिल्म: मिशन मंगल

गायक: शिल्पा राव, आनंद भास्कर, अभिजीत श्रीवास्तव

गीतकार: अमिताभ भट्टाचार्य

संगीतकार: अमित त्रिवेदी

Read more: https://www.hinditracks.in/shaabaashiyaan-mission-mangal

कहते थे लोग जो

काबिल नहीं है तू

देंगे वही सलामियाँ

दिल थाम के जहाँ देखेगा

एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ

कर के दिखा कमाल वो

आके ज़मीं पे देके जाए आसमां

शाबाशियाँ शाबाशियाँ…

सच होने की खातिर जो

सपने कीमत माँगेंगे

जाग के रातें कीमत भर

देना जब नज़दीक से देखे तो

खुशियों के आंसू आयें

तू नज़रों को वो मंज़र देना

खूबी एक है एक मिटायेंगे

तेरी हज़ार खामियाँ

कर के दिखा कमाल

वो आके ज़मीं पे देके जाए आसमां

शाबाशियाँ शाबाशियाँ…हो

Read more: https://www.hinditracks.in/shaabaashiyaan-mission-mangal

जय हो जय हो शंकरा

20190816_104836

जय हो जय हो शंकरा
भोलेनाथ शंकरा
आदि देव शंकरा
हे शिवाय शंकरा
तेरे जाप के बिना
भोलेनाथ शंकरा
चले ये सांस किस तरह
हे शिवाय शंकरा

मेरा कर्म तू ही जाने
क्या बुरा है क्या भला
तेरे रास्ते पे मैं तो
आँख मूँद के चला

तेरे नाम की जोत ने
सारा हर लिया तमस मेरा

नमो नमो जी शंकरा
भोलेनाथ शंकरा
जय त्रिलोकनाथ शम्भू
हे शिवाय शंकरा

नमो नमो जी शंकरा
भोलेनाथ शंकरा
रुद्रदेव हे महेश्वरा

सृष्टि के जनम से भी
ओ.
पहले तेरा वास था
ओ.
ये जग रहे या ना रहे
ओ.
रहेगी तेरी आस्था
ओ.

क्या समय
क्या प्रलय
दोनों में तेरी महानता
महानता… महानता…

सीपियों की ओंट मैं
भोलेनाथ शंकरा
मोतियाँ हो जिस तरह
हे शिवाय शंकरा

मेरे मन में शंकरा
भोलेनाथ शंकरा
तू बसा है उस तरह
हे शिवाय शंकरा

मुझे भरम था जो है मेरा
था कभी नहीं मेरा
अर्थ क्या निरर्थ क्या
जो भी है सभी तेरा
तेरे सामने है झुका
मेरे सर पे हाथ रख तेरा

नमो नमो जी शंकरा
भोलेनाथ शंकरा
जय त्रिलोकनाथ शम्भू
हे शिवाय शंकरा

नमो नमो जी शंकरा
भोलेनाथ शंकरा
रुद्रदेव हे महेश्वरा

चन्द्रमा ललाट पे
भस्म है भुजाओं में
वस्त्र बाघ छाल का
है खडाऊ पाँव में

प्यास क्या और तुझे
गंगा है तेरी जटाओं में
जटाओं में
जटाओं में
जटाओं में

दूसरों के वास्ते
भोलेनाथ शंकरा
तू सदैवे है जिया
हे शिवाय शंकरा
माँगा कुछ कभी नहीं
भोलेनाथ शंकरा
तूने सिर्फ है दिया
हे शिवाय शंकरा

समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा
द्वंद दोनों लोक में विशामृत पे था चिड़ा
अमृत से भी मैं बाँट के
प्याला विष का तूने खुद पिया

नमो नमो जी शंकरा
भोलेनाथ शंकरा
हे त्रिलोकनाथ शम्भू
हे शिवाय शंकरा

नमो नमो जी शंकरा
भोलेनाथ शंकरा
रुद्रदेव हे महेश्वरा

नमो नमो जी शंकरा
भोलेनाथ शंकरा
हे त्रिलोकनाथ शम्भू
हे शिवाय शंकरा

नमो नमो जी शंकरा
भोलेनाथ शंकरा
रुद्रदेव हे महेश्वरा
रुद्रदेव हे महेश्वरा
रुद्रदेव हे महेश्वरा

20190816_102853

Read more on Brainly.in – https://brainly.in/question/7870569#readmore

Ek Onkar

Mool Mantra

The word ‘Ik’ in ‘Ik Onkar’ stands for ‘one’, while ‘on’ means ‘everything’ and ‘kar’ refers to the God who is the creator of everything. Put together, ‘Ik Onkar’ means there is only one creator who has created everything. The Sikh prayer, of which ‘Ik Onkar’ is a part of, is called the ‘Mool Mantra’.

God Created Everything

The Mool Mantra is the most important composition of the holy book of the Sikhs, ‘Guru Granth Sahib’. Ik Onkar is consistent with the Big Bang Theory in the fact that everything is One and God created everything. God gave ‘Akar’ (shape) to everything by making the sound ‘oann’ (On). Without God, there is nothing.

Gurbani

Upon enlightenment, Guru Nanak Dev first uttered the Mool Mantra. So, when one learns Gurbani (hymns in the Guru Granth Sahib), this is the first verse that the person is taught. All the concepts of Mool Mantra have been proven over many eras and are known to be flawless without any ambiguity.

Japji Sahib

In the opening paragraph of the “Japji Sahib” which is the Morning Prayer for the Sikhs. The rest of Japji Sahib is the elaboration of the Mool Mantra. It appears more than 100 times throughout the Guru Granth Sahib. Mool Mantra opens the gates for people who seek the truth within and them to the journey of introspection.

We Are All One

We are all a part of God, so we are all one. As god knows that everything is a part of oneself, we have nothing to fear and nothing to hate, just like we don’t fear or hate ourselves.

Divine Power

There is no power which matches God; there is no one like him. He is the only spiritual reality; he is the absolute truth. He is the divine power. He is the highest form of eternal bliss. He is unwavering throughout. He is the creator of everything, the entire universe. He is the entity through which everything originates.

Onkaar

God is the one who looks after everything that he created. This feeling of him being everything is captured in essence in the word ‘Onkaar’, and this is how God’s unique and immense, eternal existence can be described.

Karma

We live an enlightened life as a singular identity. Although we are alone, we should be happy to help other human beings. Doing so will give us positive karma.

Internal Peace

We should also not be fearful of anything unknown, including our own existence and lifespan. This can only be done by gaining awareness and knowledge and listening to the demands of our body. This, alone will give us real happiness and internal peace.

Sikh Faith

Mool Mantra is believed to be the killer of fate. When our fate is erased, we can live with our destiny. It encompasses the entire universally complex theology of the Sikh faith. It has all kinds of implications on human existence. It interprets the Supreme Power – God, in a truly humanitarian way so that everyone can understand and appreciate it.

20190709_091914

Ik onkar There is only one God
Satnam His name is true
Karta purakh He is the creator
Nirbhau He has no fear
Nirvair He has no hate
Akaal moorat He is omnipresent
Ajooni saibhan Unborn and self-illuminating
Gurparsad By Guru’s grace, he is realized
Jap Meditate on his name
Aad sach He has been true since time began
Jugaad sach He has been true since ages
Hai bhi sach He is still true
Nanak hose bhi sach Guru Nanak says he will forever be true


Soche soch na ho wai By thinking you can’t frame him
Je sochi lakh waar Even though he may think many a times
Chhupe chhup na ho wai Even though one remains soaked in God
Je laai har lakhtaar He doesn’t obtain the peace of mind
Bhukhiya bhukh na utri A hungry person’s hunger doesn’t go
Je banna puriya paar Even after they attain the world
Sahasyanpa lakh woh hai Man may possess millions of wits
Ta ek na chale naal But none work for him before God
Ke ve sach yaara hoi aye How can we be true
Ke ve kude tutte paal How can the screen of lies be broken
Hukum rajai chalna Nanak likheya naal By obeying the orders of Guru Nanak


Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh! Wonderful Lord’s khalsa, victory to the wonderful Lord!

 

ઓચિંતુ કોઇ મને રસ્તે મળે ને

 

ઓચિંતુ કોઇ મને રસ્તે મળે ને
કદી ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે ?
આપણે તો કહીએ કે દરિયા શી મોજમાં
ને ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે.

ફાટેલા ખીસ્સાની આડમાં મૂકી છે અમે
છલકાતી મલકાતી મોજ;
એકલો ઊભું ને તોયે મેળામાં હોઉં એવું
લાગ્યા કરે છે મને રોજ,
તાળું વસાય નહીં એવડી પટારીમાં
આપણો ખજાનો હેમખેમ છે….

આંખોમાં પાણી તો આવે ને જાય
નથી ભીતર ભીનાશ થતી ઓછી;
વધઘટનો કાંઠાઓ રાખે હિસાબ
નથી પરવા સમંદરને હોતી,
સૂરજ તો ઊગે ને આથમી યે જાય
મારી ઊપર આકાશ એમનેમ છે….

કવિ – ધ્રુવ ભટ્ટ્

ऐ वतन

ऐ वतन..
मेरे वतन..
ऐ वतन..
आबाद रहे तू आबाद रहे तू..
आबाद रहे तू ऐ वतन, वतन मेरे,
आबाद रहे तू ऐ वतन, वतन मेरे,
आबाद रहे तू ऐ वतन, वतन मेरे,
आबाद रहे तू मैं

जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू
ऐ वतन.. मेरे वतन ऐ वतन.. मेरे वतन
तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से
तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से
पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू
पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू

ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू
ऐ वतन.. मेरे वतन..ऐ वतन.. मेरे वतन आ.. आ..
तुझपे कोई गम की आंच आने नहीं दूं
तुझपे कोई गम की आंच आने नहीं दूं
कुर्बान मेरी जान तुझपे शाद रहे तू
कुर्बान मेरी जान तुझपे शाद रहे तू
ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू

ऐ वतन.. ऐ वतन.. मेरे वतन.. मेरे वतन.. आबाद रहे तू.. आबाद रहे तू.. ऐ वतन.. मेरे वतन.. आबाद रहे तू..

~ गुलज़ार

Read more: https://www.hinditracks.in/2018/04/ae-watan-lyrics-raazi.html

Previous Older Entries Next Newer Entries

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate