ગિરિ તળેટી એ

ગિરિ તળેટી એ અરુણ પ્રભાતે,
“પ્રસન્ન” વદને શું-શું સ્મરું?
તેજ પુંજ “ભાસ્કર” ની દિવ્યતા,
ને પછી ગિરનાર ની ભવ્યતા.
ભોળાનાથ ભવનાથ ને ભજું,
ને પછી માત અંબા ને નમું.
માદરે વતન કુંડ દામો,શિલાલેખ,ને ઉપરકોટ ભમું.
ને પછી નાગર નરસિંહ ના અખિલ બ્રહ્માંડ નું એક “શ્રી હરી” લખું.
અંતે તો હેમ નું હેમ હોય,તેમ જ ગ્રંથ ગરબડ વગર-
“સ્વ”-લખું,-“સ્વજન”-લખું,-“વાત્સલ્ય” લખું.

~ જગત નિરુપમ

Advertisement

अविचल गढ़ गिरनार

गिरिवरोंमें मै अविचल गढ़ गिरनार हूँ,

आदि हूँ,अनंत हूँ; आश्वस्त हूँ और शाश्वत भी

दत्त हूँ, दातार हूँ; सिंह हूँ और नरसिंह भी

जिव हूँ, शिव हूँ; भक्ति हूँ और शक्ति भी

जगत जननी रंजनी हूँ,

कष्टभंजक परमपिता भवनाथ हूँ;

तत्व से सत्व और यत पिंड से तत ब्रह्मांड का

गंतव्य ‘शिवोSहम’ ‘शिवोSहम’ ‘शिवोSहम’ हूँ ||

गिरिवरोंमें मै अविचल गढ़ गिरनार हूँ |

गिरिवरोंमें मै अविचल गढ़ गिरनार हूँ ||

~ जगत निरुपम

रूहानी “रंगत”

कहीं सुहाना मंज़र यूँ भी तो हो
किसी गगन तले, शाम सुनहरी हो
शिकारों से लिपटा मनमोहक झील हो
श्वेत वस्त्रावृत्त हिम शिखरों को
निहालता कोई प्यारा सा साथ हो |

कहीं सुहाना मंज़र यूँ भी तो हो
ध्यानस्थ जिव हो और सामने
आदि शंकर शिव हो
ईमान भी हो, इबादत भी हो, अजान भी हो
संध्या पूजा भी हो भजन की गूँज भी हो
मेरी आयत भी यही, मेरे अध्याय भी यही
बस यहाँ इंसानियत हो, इंसानियत हो, इंसानियत हो |

रहमत भी हो, बरकत भी हो
कृपा और दुआ में हरकोई नत मस्तक हो

मेरी इन वादियों में –

अमन और प्रेम से महकता गुलिस्तां हरदम हो,
अमन और प्रेम से महकता गुलिस्तां हरदम हो,
अमन और प्रेम से महकता गुलिस्तां हरदम हो

  • जगत निरुपम *** कुदरत की इस रूहानी “रंगत” को समर्पित |

१८/०२/२०२१

श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, भारत |

Ah! World…I shall still be…!

Ah!World

I may be judged based on identity of self

Which was given during an infant phase –

“Name”

I shall still be as global and unique as it is – for one and all!

I may be judged based on expression of words

Which was taught during a childhood phase –

“Language”

I shall still be respectful – for one and all!

I may be judged based on place I come from

Which was surrounding during growing phase –

“Native Land”

I shall still be universal with my feet grounded – for one and all!

I may be judged based on degrees I possess

Which was little helpful to develop different school of thoughts –

“Qualifications”

I shall still be learner to make balance between mind and heart – for one and all!

I may be judged based on countries I have stayed

Which was a wonderful stroke of destiny during mid-aged phase –

“Countries Lived”

I shall still be an endorser of unity of humanity – for one and all!

I may be judged based on field of work I am engrossed into

Which is a path paved with software saga during digital era –

“Professional Title”

I shall still be an individual with value and integrity – for one and all!

~Jagat Nirupam

 

Hope!

Being Technology Geek,

Being Reader of several schools of thought on spirituality,

Being Wanderer of more than a few countries,

Being Learner of couple of cultures & traditions,

Being Naïve writer & avid reader,

Being Enthusiast music listener & player,

Being Follower of legacy of great educationalist,

Being trivial drop of Mammoth Ocean of humanity,

Just thought of connecting letters with heart of a child – (H)umanity….with  (T)echnology:

(H) umanity

 I – Integrity

 J – Justice

 K – Kindness

 L – Love

 M – Mercifulness

 N – Nobility

 O – Optimism

 P – Peace

 Q – Quemeful

 R – Reliance

 S – Smile

(T) echnology

  #HopefulWorldCitizen

~ Jagat Nirupam

Jumbo! My Friend…

1936272_1082798098418734_7511305709245100037_n.jpg

Jumbo! My Friend…

And that day evening I wandered out along my backyard –

Passing by the flowing river,

Observing generous look from plentiful trees around,

Sun Light that guides my path,

Fragrance of flowers, Cool breeze of air & soulful sound from stream of water to

keep me motivated in my walk through life!

 

 

I see that…I see that…I see that!

Oh! My Friend Jumbo, teach me to follow your path…

Oh! Nature, grant me strength…grant me strength…grant me strength!

-Jagat Nirupam

(Dt.05/05/16)

I-believe-in-God

 

नया दौर ~ जगत निरुपम

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

एक दौर वह भी था,
एक दौर यह भी है ।

एक दौर वह भी था –
जब ज़मीन से आसमान में गुजरता
वह हवाईजहाज बहोत बड़ा और
परियों की कल्पना सा लगता था ।

एक दौर यह भी है –
जब आसमान से ज़मीन पे गुजरता
दो पहिया बाइसिकल मानो
अपना सा लगा करता है ।

एक दौर वह भी था,
एक दौर यह भी है ।

एक दौर वह भी था –
जब दूर देश बैठे लोग
काफी बड़े और बेमिसाल
लगा करते थे ।

एक दौर यह भी है –
अपनी ही मिटटी में बसते
वे चन्द लोग
अपने से लगा करता है ।

बाबा अक्सर कहते है –
वक्त बदल रहा है
जमाना बदल रहा है
शायद वे सही कहते है –
मेरा मुल्क, मेरा जहाँ
नये दौर की दहलीज़ पे है ।

~ जगत निरुपम

आज इंसानियत शर्मसार है ।

1509241_325394894314319_5792332046219100350_n

आज इंसानियत शर्मसार है ।

नफरत…
जंग…
अलगाव…
बँटवारा…
तंगदिली…
आतंक…
.
.
.
.
.
यह सब मासूमियत के
पैमाने से तो
बेहद ही दूर है ।
फिर भी
हम क्यूँ !?
बड़ी अदब से बड़े लोगो को
एक मासूम सवाल –
“आखिर ये पिशाची खेल कब तक !?”

– जगत निरुपम

(Deepest Condolence & Peace to bereaved families of Pakistan)

With the hope for better tomorrow:

Malala Yousafzai Nobel Peace Prize Speech:

આ સફર માં…

cities-jagat

સફર માં…

માણસો ની વચ્ચે –
ક્યાંક ‘Modern’ દેખાવાના મદમાં
ક્યાંક ‘Powerful’ દેખાવાના પદમાં
ક્યાંક ‘Gorgeous’ દેખાવાની જંગ માં
ક્યાંક ‘Richest’ દેખાવાના રંગ માં
ક્યાંક ‘Dexterous’ દેખાવાના દંભ માં

.
.
.
.
.

આવી તમામ ‘Hypocrisy’ ની હદ માં
‘સોફ્ટ’વેર સાથે જીવું છું
કદાચ એટલે જ
‘સોફ્ટ’ નેસ છોડી નથી શકતો !
મોડર્ન નહી બનું તો ચાલશે –
હું માનવી ‘મોડેસ્ટ’ થાઉં તોયે ઘણું !

~ જગત નિરુપમ

( ‘હોવું’ અને ‘હોવાનો દેખાડો’ કરતા ચહેરાઓ અને મોહરાઓના જગત માં ! )

પ્રેરણાબીજ : (કહેવાતા) મોટા માણસો ની નાની વાતો…

~~~

अनुवाद 

इस

सफर में…

आदमियों के बीच –

कहीं ‘Modern’ दिखने के मद में
कहीं ‘Powerful’ दिखने के पद में
कहीं ‘Gorgeous’ दिखने की जंग में
कहीं ‘Richest’ दिखने के रंग में
कहीं ‘Dexterous’ दिखने के दंभ में

.
.
.
.
.

इन तमाम ‘Hypocrisy’ की हद में
‘सॉफ्ट’ वेर के साथ जीता हूँ
शायद इसीलिए
‘सॉफ्ट’ नेस छोड़ नहीं पाता हूँ !
मॉडर्न ना बनू तो मंजूर
मैं आदमी ‘मॉडेस्ट’ बनू तो भी बहुत !

~ जगत निरुपम

(‘होना’ और ‘होने का दिखावा’ करते चहेरे और महोरे के जगत में !)

प्रेरणाबीज: (कहे जाते)बड़े लोगो की छोटी बाते…

d60977f3-fdf5-4080-bdbb-0c58bab90ff7-medium

Once Rajanikath Sir was asked question on why he is so simple.
“I was just a bus-conductor. People have showered me with love, respect and adulation, I have to be humble. I am not doing something special. “

“When I started playing cricket, my father told me that if you are a good cricketer you will play for 15 years. If you are very good you will play for 20 years, but what after that? Remember, everything in life is temporary, my father had said. What is most important is to be a good person in life. He would say ‘I would be happy if somebody walks up to me and say that your son is a good cricketer, but I will be happier if someone tells me that he is a better person.’ I think it is important to accept everything in life with humility and stay grounded.” Sachin Tendulkar in his autobiography.

At the top…

DSC00998

मैंने जगत को आज
ऊंचाई से भी नाप लिया,

मैंने सपनो को आज
सच करके भी देख लिया,

बुलंदी हमेशा ऊंचाइयों की
मोहताज नहीं ही रही होगी
क्योंकि मैंने अक्सर ही
छोटों का ईमान ऊँचा पाया,

तेज़ रफ़्तार से दौड़ते लोग
शायद मंज़िल को जल्दी पाते होंगे
पर मैंने सच की डगर चलते
इंसानो को देर से सही दुरस्त पाया,

चकाचोद से भरी वह रोशन शाम
और उन आँखों का नूर दोनों ही
चमकने की फितरत रखते है
पर मैंने अक्सर ही
उस नूर की चमक को लाजवाब पाया,

गिरगिट तो फिर भी समजे
मैंने ‘इंसानो’ को रंग बदलते पाया

मैंने जगत को आज
ऊंचाई से भी नाप लिया,

मैंने सपनो को आज
सच करके भी देख लिया

                                                                                                              – जगत निरुपम

(Date: 29-Sep-2014  Place: At the top – Burj Khalifa,Dubai,United Arab Emirate – tallest man-made structure in the world as on date, at 829.8 m (2,722 ft))

Previous Older Entries

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate