ગિરિ તળેટી એ

ગિરિ તળેટી એ અરુણ પ્રભાતે,
“પ્રસન્ન” વદને શું-શું સ્મરું?
તેજ પુંજ “ભાસ્કર” ની દિવ્યતા,
ને પછી ગિરનાર ની ભવ્યતા.
ભોળાનાથ ભવનાથ ને ભજું,
ને પછી માત અંબા ને નમું.
માદરે વતન કુંડ દામો,શિલાલેખ,ને ઉપરકોટ ભમું.
ને પછી નાગર નરસિંહ ના અખિલ બ્રહ્માંડ નું એક “શ્રી હરી” લખું.
અંતે તો હેમ નું હેમ હોય,તેમ જ ગ્રંથ ગરબડ વગર-
“સ્વ”-લખું,-“સ્વજન”-લખું,-“વાત્સલ્ય” લખું.

~ જગત નિરુપમ

Advertisement

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate