તત્વમસિ

 

tatvamasi

 

आश्वस्त हूं…

meditatoronmt

आश्वस्त हूं…

सर्प क्यों इतने चकित हो,

दंश का अभ्यस्त हूं,

पी रहा हूं विष युगों से,

सत्य हूं, आश्वस्त हूं…

ये मेरी माटी लिए है,

गंध मेरे रक्त की,

जो कहानी कह रही है,

मौन की अभिव्यक्त की,

मैं अभय ले कर चलूंगा,

ना व्यथित ना त्रस्त हूं…

है मेरा उद्गम कहां पर,

और कहां गंतव्य है,

दिख रहा है सत्य मुझको,

रूप जिसका भव्य है…

मैं स्वयं की खोज में

कितने युगों से व्यस्त हूं..

वक्ष पर हर वार से,

अंकुर मेरे उगते रहे,

और थे वे मृत्यु भय से

जो सदा झुकते रहे,

भस्म की सन्तान हूं

मैं मैं कभी ना ध्वस्त हूं…

है मुझे संज्ञान इसका,

बुलबुला हूं सृष्टि में,

एक लघु सी बूंद हूं मैं,

एक शाश्वत वृष्टि में,

है नहीं सागर को पाना

मैं नदी संन्यस्त हूं…

– प्रसून जोशी

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate