આ શહેર…!!

To view this photo slideshow you need to have Flash Player 9 or newer installed and JavaScript enabled. This flash photo slideshow gallery was created with PhotoSnack in a couple of minutes.


આ શહેર તમારા મનસૂબા ઉથલાવી દે કહેવાય નહિ


આ ચહેરા પર બીજો ચહેરો ચિપકાવી દે કહેવાય નહિઆ સંકેતો આ અફવાઓ આ સંદર્ભો આ ઘટનાઓ


આખેઆખો નકશો ક્યારે બદલાવી દે કહેવાય નહિઘરને ઘર કહીએ તો આ ઘર એક લૂનો ચોરસ દરિયો છે


ભરતી છે દરિયો શું શું ડુબાવી દે કહેવાય નહિસપનાંના છટકરસ્તે અહીંથી ભાગી નીકળે છે આંખો પણ


પાંપણનું ખૂલી પડવું પાછું સપડાવી દે કહેવાય નહિદ્રશ્યો-દ્રશ્યો જંગલ-જંગલ ચશ્માં-ચશ્માં ધુમ્મસ-ધુમ્મસ


રસ્તા-રસ્તા પગલું-પગલું ભટકાવી દે કહેવાય નહિટાવર ધબકે રસ્તા ધબકે અરધો પરધો માણસ ધબકે


કોનો ધબકારો કોણ અહીં અટકાવી દે કહેવાય નહિરચનાઃ રમેશ પારેખ


સ્વરઃ સોલી કાપડિયા


http://www.mavjibhai.com/MadhurGeeto/Aa_Shaher_Tamara_Mansooba.mp3

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate