કા(રણ) મળે…


આઘે  ઉડતી  દળ   ઠરે,  ને  જો  ઝાંઝવાથી  કળ   વળે ,
તો   આ   રણ   ને    પણ    તરબોળ   થવાનું    કારણ  મળે.
દિવાકરની  આગ  શમે, ને  જો  શુષ્ક ધરાને  હળ  મળે ,
તો   આ   રણ   ને    પણ    તરબોળ   થવાનું    કારણ  મળે.
અઢળકતાની છોળો  ઉડે, ને જો એમાં શ્વેત  સાદગી મળે,
તો   આ   રણ   ને    પણ    તરબોળ   થવાનું    કારણ  મળે.
કોઈ પોતીકુ  જણ  મળે, ને જો લાગણીભીની  એકાદ પળ મળે,
તો   આ   રણ   ને    પણ    તરબોળ   થવાનું    કારણ  મળે.
– જગત નિરુપમ
Advertisement

2 Comments (+add yours?)

 1. nirupam
  Oct 05, 2011 @ 02:01:26

  बहोत खूब ……..क्या बात कही है ……..કોઈ પોતીકુ જણ મળે,
  ને જો લાગણીભીની એકાદ પળ મળે,
  તો આ રણ ને પણ તરબોળ થવાનું કારણ મળે…..સુંદર…….keep it up………

  Reply

 2. Vishvesh
  Oct 05, 2011 @ 06:54:58

  Lovely! Keep it up…

  -Vishvesh

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate

%d bloggers like this: