પ્રકૃતિ

મારે દરિયાને ખોબામાં ભરવો હતો ,

ને આસમાનને અમસ્તું જ આંબવું હતું .

મારે ફૂલોની ફોરમ સંગ ફરવું હતુ ,

ને કોકિલનો કલરવ શ્વાસોમાં ભરવો હતો .

મારે વર્ષાની હેલીને હેળવવી હતી,

ને તેજપુંજ નાં તેજ ને તોલવું હતું.

મારે ચંદા પર મારા ગંદા પગ મૂકવા હતા,

ને મંગળ પર કોન્ક્રીટયુ જંગલ બાંધવું હતું .

મારે ‘પ્રકૃતિ’ને કૃત્રિમતાનો કક્કો શીખવવો હતો ,

ને અંતે ‘પ્રકૃતિ‘ને જ તે અર્થે  ભાંડવી હતી.

જગત નિરુપમ

(24-10-2010)

Advertisement

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate