દાખલો


ચાલો આપણે

જૂની પાટી પર દોરેલું

ગણિત ભૂંસી નાખીએ…

આંકડાઓમા અટવાતો,

ગૂંચાતો અને ગૂંચવતો

આ દાખલો

એક વણઉકલ્યો કોયડો

બની ગયો છે,

તો, ચાલો

જૂની પાટી પર દોરેલું

ગણિત ભૂંસી નાખીએ

અને માંડીએ

તેનાં પર

નવી રકમ

હું કરું સરવાળા

ને તમે ભલે કરો બાદબાકી

કબૂલ,

હું કરું ગુણાકાર

ને તમે ભલે કરો ભાગાકાર

મારા ગુણોત્તરના ઉત્તરમા

ભલે મળે માઈનસ

મંજૂર

તો ઉઠાવો પેન અને માંડો દાખલો

ભલે ફરી, ખોટા સમીકરણ રચાય,

ફરી ભૂંસી, માંડીશું નવો દાખલો…

પણ આમ પેન ઉઠાવી

દરેક વખતે

તમે પાટીમાં

‘૦’ જ ચિતરો,

તે કેમ ચાલે ?

– શીતલ દેસાઈ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate

%d bloggers like this: