જ્યારથી તમે મને નોટ પર છાપ્યો છે ને…

જ્યારથી તમે મને નોટ પર છાપ્યો છે ને ,

ત્યારથી હું એક સમયે મારા હૃદય ની સૌથી નજીક રહેતા,

“આમ આદમી” થી દૂર થઇ ગયો છું . . . . !

અહીં અમીરો ની “Suitcase” મા રહી મારો શ્વાસ રૂંધાય છે  અને . . . .

મારે તમને કંઈક કહેવું છે,પણ મારું મુખ કંઈ બોલી નથી શકતું !

જ્યારથી તમે મને સરકારી ઓફિસો ની દીવાલો પર ટીંગાડ્યો છે ને ,

ત્યારથી ટેબલ નીચે હાથ લંબાવતા બાબુ ઓને મારી આંખો જોઈ નથી શકતી !

જ્યારથી તમે મને ન્યાયમંદિર મા પ્રસ્થાપિત કર્યો છે ને ,

ત્યારથી નિર્દોષને થતી સજા નું ફરમાન મારા કાન  સાંભળી નથી શકતા !

વાહ  રે મારા દેશવાસીઓ ! “ત્રણ વાંદરા ” નાં મોડલ મા તમે ,

મને         જડબેસલાક          બેસાડી        દીધો          છે . . . . . !

–  જગત નિરુપમ

મારા અવાજ મા ઓડીઓ સાંભળશો :


Advertisement

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate