કબૂતરો નું ઘૂ..ઘૂ..ઘૂ…


કબૂતરો નું ઘૂ..ઘૂ..ઘૂ..,
ઉંદર-ચકલા ચૂ…ચૂ…ચૂ…,
છછૂંદરોનું છૂ…છૂ…છૂ…,
ભમરા ગૂંજે ગૂ…ગૂ…ગૂ…,
આ કૂંજનમાં શી કક્કાવારી ?
હું કુદરત ને પૂછું છું,
ઘુવડ સમો ઘૂઘવાટ કરતો ,
માનવ ગરજે હું…હું…હું…!

– અજ્ઞાત

આ “હું” એટલે “હું” જ અને અંગ્રેજી નો “I”. And “I is always capital”…! માનવ નો આ “હું” જો ઓગળી જાય તો જગત નાં મોટાભાગ નાં પ્રશ્નો નું નિરાકરણ થઈ જાય !!

Advertisement

2 Comments (+add yours?)

 1. પંચમ શુક્લ
  Jun 16, 2013 @ 09:23:31

  કૃતિના કર્તા ‘મીનપિયાસી’ નથી? ચકાસણી કરી લેશો? ગુજુ બ્લોગિંગમાં નાની અમથી ભૂલ કોપી-પેસ્ટથી દાવાનળની જેમ ચારેબાજુ ફેલાઈ શકે છે.

  Reply

 2. Jagat
  Jun 17, 2013 @ 18:05:22

  આભાર, પંચમ ભાઈ. યોગ્ય કરેલ છે.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate

%d bloggers like this: