ન પત્ર, ન ટપાલ,ન તો તાર ફાવે…

કવિ શ્રી રઈશ મણીયાર સાહેબની,મારી મનગમતી રચના  “ન પેપ્સી ,ન થમ્સ અપ …” માંથી પ્રેરિત થઇ મારી રચેલી પદ્યરચના
ન પત્ર, ન ટપાલ,ન તો તાર ફાવે
જગત તો આગામી મિલેનિયમ નો માણસ
ફેસબુક-ઓરકુટ અને ટ્વિટ એ ફટકારે
જગત તો આગામી મિલેનિયમ નો માણસ
ન કેસેટ, ન સીડી, ડીવીડી ન લાવે
જગત તો આગામી મિલેનિયમ નો માણસ
બી.આર.ડી મળે જો ડેટા એમાં ઠાલવે
જગત તો આગામી મિલેનિયમ નો માણસ
ન ડેસ્કટોપ, ન લેપટોપ, ટાઈપરાઈટર ન ફાવે
જગત તો આગામી મિલેનિયમ નો માણસ
આઈ-પેડ મળે જો તરત અજમાવે
જગત તો આગામી મિલેનિયમ નો માણસ
ન અતા, ન પતા, એડ્રેસબુક ન રાખે
જગત તો આગામી મિલેનિયમ નો માણસ
પડોશીને પણ એ ગુગલઅર્થમાં શોધે
જગત તો આગામી મિલેનિયમ નો માણસ
ન રાની, ન કાજોલ, ન ટવીન્કલ, ન ટબ્બુ
કરિશ્મા નહીં, ને રવીના કદી નહીં
જોલી ને લોપેઝ સપનામાં આવે
જગત તો આગામી મિલેનિયમ નો માણસ

[બી.આર.ડી. = બ્લ્યુ રે ડિસ્ક]

–  જગત નિરુપમ

(૨૫-૫-૨૦૧૦)

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate