કરી લઉં છું


કરી લઉં છું

મનોરંજન કરી લઉં છું, મનોમંથન કરી લઉં છું;

પ્રસંગોપાત્ત જીવનમાં પરિવર્તન કરી લઉં છું.

સમજપૂર્વક સમષ્ટિનું સમાલોચન કરી લઉં છું;

જીવનને હું વલોવી આત્મસંશોધન કરી લઉં છું.

મનોબળથી મનોવૃત્તિ ઉપર શાસન કરી લઉં છું;

નયન નિરબળ કરીને રૂપનું દર્શન કરી લઉં છું.

નિરંતર શ્વાસ પર જીવનનું અવલંબન નથી હોતું,

બહુધા હું હ્રદયમાં એક આંદોલન કરી લઉં છું.

અમે પાગલ, અમારે ભેદ શો ચેતન-અચેતનમાં,

પ્રતિમા હો કે પડછાયો હું આલિંગન કરી લઉં છું.

સમય ક્યારે વિસામો ખાય છે ’અકબર’ના જીવનમાં?

વિસર્જન થાય છે નિત નિત નવું સર્જન કરી લઉં છું.

અકબરઅલી જસદણવાળા

જીવનકાળ: જાન્યુઆરી 10, 1910- એપ્રિલ 21, 1996

(આભાર: http://pateldr.wordpress.com/2007/02/13/%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AB%80-%E0%AA%B2%E0%AA%89%E0%AA%82-%E0%AA%9B%E0%AB%81%E0%AA%82-%E0%AA%85%E0%AA%95%E0%AA%AC%E0%AA%B0%E0%AA%85%E0%AA%B2%E0%AB%80-%E0%AA%9C%E0%AA%B8%E0%AA%A6%E0%AA%A3%E0%AA%B5/)

Advertisement

2 Comments (+add yours?)

  1. nirupam
    Apr 10, 2010 @ 04:25:12

    Excellent one same is there in my cllection…. diary of 1969.nirupam

    Reply

  2. Trackback: દર્શન કરી લઉં છું – ‘અકબરભાઈ’ જસદણવાલા | "મધુવન"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate

%d bloggers like this: