બધું,પરિણામલક્ષી છે


આપણી શ્રધ્ધા અને પથ્થર બધું પરિણામલક્ષી છે
ખાતરી,વિશ્વાસ,’ને ઈશ્વર બધું પરિણામલક્ષી છે !

કોઇએ જોયો નથી,જોવા ય મળતો પણ નથી આજે
તોય ઈચ્છા હોય છે અક્સર! બધું પરિણામલક્ષી છે!

જિંદગી તો જિંદગીની જેમ જીવાતી જ રહેવાની
જીવ,આત્મા,દેહ આ નશ્વર બધું પરિણામલક્ષી છે !

આવતી હર ક્ષણ,જતી ક્ષણની જ છે સીધી અસર,તો પણ
ખુદ સમય,એની ધરી,ચક્કર બધું પરિણામલક્ષી છે

વારતા લંબાય તો લંબાય છે સંબંધ,પાત્રોના
કાચ જેવા હોય કે નક્કર બધું,પરિણામલક્ષી છે !

સર્જનારે ખાસ કારણસર કરેલું હોય છે સર્જન
પર્વતો,ઝરણાં,નદી,સાગર બધું,પરિણામલક્ષી છે

એટલું સહેલું નથી ઊંડેસુધી જઈ  તાગ મેળવવો
પ્રશ્ન  કે એ  પ્રશ્નના ઉત્તર બધું,પરિણામલક્ષી છે !

સહમતી સાધ્યા વગર નિર્ણય અધૂરાં થાય છે સાબિત
પણ,વિષયની બ્હાર કે અંદર બધું,પરિણામલક્ષી છે

હાથ જે ઊઠે દુઆ માટે,ચકાસે છે ખુદા એને
પણ ખુદા પોતે, ‘ને સચરાચર બધું,પરિણામલક્ષી છે !


છંદવિધાનઃ ગાલગાગા ના  ૪ચરણ + ગા

ડો.મહેશ રાવલ

Advertisement

1 Comment (+add yours?)

  1. hemang shah
    Feb 23, 2010 @ 06:29:36

    Dear Jagat,

    good luck

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate

%d bloggers like this: