જગત, બસ જગત જેવું લાગ્યું


જગત, બસ જગત જેવું લાગ્યું મને તો
વખોડેલ મત જેવું લાગ્યું મને તો  !

ગમે તે, ગમે ત્યાં, ગમે તેમ જીવે
મરેલી મમત જેવું લાગ્યું મને તો  !

તરો  કે ડૂબો, આવશો  છેલ્લે  કાંઠે
ગરજવાન સત જેવું લાગ્યું મને તો  !

રમાડે દિવસ, રાત સપનાં બતાવે
અધૂરી રમત જેવું  લાગ્યું  મને તો  !

ખબર પણ પડે નહીં અને  છેતરી’લ્યે
ગલત આવડત જેવું  લાગ્યું  મને તો  !

સતત ખોટ કરતા થડે  કોણ  બેસે  ?
દુકાળે, ખપત જેવું લાગ્યું મને તો  !

મિલનસાર થઈ જાય માણસ, ગરજમાં
કપાણે  કમત  જેવું  લાગ્યું  મને તો  !ડૉ.મહેશ રાવલ

Advertisement

1 Comment (+add yours?)

  1. પંચમ શુક્લ
    Mar 21, 2010 @ 17:22:05

    જગત, બસ જગત જેવું લાગ્યું મને તો

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate

%d bloggers like this: