કથા


કથા

ક્યાંક દરિયો અને ક્યાંક રણની કથા,
જિંદગી એટલે, આવરણની કથા !

આમ અકબંધ સંબંધની વારતા,
આમ, અણછાજતા અવતરણની કથા !

એ અલગ વાત છે કે, ન ભૂલી શકો,
પણ સ્મરણ માત્ર , છે વિસ્મરણની કથા !

શક્ય છે મત જુદો હોય દરિયા વિષે,
લોકજીભે ચડી છે, હરણની કથા !

સુર્ય જેવી નથી શખ્સિયત કોઇની,
છે ઉદય-અસ્ત વાતાવરણની કથા !

હરપળે અવતરે છે નવી શક્યતા,
ને પછી વિસ્તરે, વિસ્તરણની કથા,

કોઇ રસ્તો તફાવત નથી જાણતો,
પણ, બદલતી રહે છે ચરણની કથા !

નામ આપી ભલે મન મનાવો તમે,
પણ ખરેખર  છે બેનામ, ક્ષણની કથા !

જિંદગી જિંદગી શું કરો છો બધા?
જિંદગી એટલે કે, મરણની કથા !!

~ ડૉ. મહેશ રાવલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate

%d bloggers like this: