જીંદગી

     લાંબી આ સફરમાં જીંદગીના ઘણા રૂપ જોયા છે
> તમે એકલા શાને રડો છો, સાથી તો અમેય ખોયા છે
> આપ કહો છો આમને શું દુઃખ છે, આ તો સદા હસે છે
> અરે! આપ શું જાણો આ સ્મિતમા કેટલા દુઃખ વસે છે
> મંઝીલ સુધી ના પહોંચ્યા તમે એ વાતથી દુઃખી છો
> અરે! ચાલવા મળ્યો રસ્તો તમને, એટલા તો સુખી છો
> આપને ફરિયાદ છે કે કોઇને તમારા વિશે સુઝ્યુ નથી
> અરે! અમને તો “કેમ છો?” એટલુંય કોઈએ પુછ્યું નથી
> જે થયું નથી એનો અફસોસ શાને કરો છો,
> આ જીંદગી જીવવા માટે છે, આમ રોજ રોજ શાને મરો છો?
> આ દુનિયામા સંપુર્ણ સુખી તો કોઈ નથી
> એક આંખ તો બતાવો મને જે ક્યારેય રોઈ નથી.
> બસ એટલુંજ કહેવું છે કે જીંદગીની દરેક ક્ષણ દિલથી માણો
> નસીબથી મળી છે જીંદગી તો એને જીવી જાણો .

—-sorry,I don’t know the name of poet !

Advertisement

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate