મેં શીખી લીધું છે


સંજોગ જોડે સમજૂતી કરતા મેં શીખી લીધું છે,

જે છે તેમાં ખુશ રહેતા મેં શીખી લીધું છે.

હર નવપ્રભાતે કંઈક શીખતા રહેવાનું મેં શીખી લીધું છે,

કર્મ ના અધિકારી બની આગળ વધવાનું મેં શીખી લીધું છે.

નાહકની પિષ્ટપીંજણ ટાળવાનું મેં શીખી લીધું છે,

બાવીસ વર્ષ ના જીવનમાં ‘જીવન જીવવાનું’ મેં શીખી લીધું છે.

– જગત નિરુપમ
(તા. ૨૨-૧૧-૨૦૦૯,૧૧.૦૦ PM)
( તૃતીય પદ્યાંશ )

Advertisement

1 Comment (+add yours?)

  1. lajja
    Nov 23, 2009 @ 04:37:00

    sari rachna 6..

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate

%d bloggers like this: