ચાલ પંખીની ભાષા કંઈ જાણીએ

ચાલ પંખીની ભાષા કંઈ જાણીએ

કવિઓ તો અઘરું ને ઝાઝું બોલે છે

ચાલ સહેલું ને થોડું કંઈ માણીએ

ટિટોડી કકળીને કહેતી પણ હોય કે આ આખું તળાવ મારું આણું

એમાં જો કલકલિયો ઊંધો પછડાય અને સોંસરવું પાડી દે કાણું

કાળોકોશી તો એને શીખવવા બેસે કે ચાલો કલકલિયાને મારીએ

ચાલ પંખીની ભાષા કંઈ જાણીએ.

બગલાનું કહેવું કે આખાં તળાવ કોઈ આણામાં માગે એ કેવું ?

ચકલી કે’ અમને તો આટલુંક આપેલું ધૂળ મહીં નાહ્યાની જેવું

પોપટ કાં પારેવાં બોલતાં રહે કે આવા ઝગડાઓ ઘરમાં ના ઘાલીએ

ચાલ પંખીની ભાષા કંઈ જાણીએ

-ધ્રુવ ભટ્ટ

Join The Hope Brigade

Yes, there’s much uncertainty in business and society right now. I believe the wisest thing you can do is block out a lot of the noise, use this time to strengthen your self and just do what you can do to bring more value to other people.

Worrying about the future isn’t going to help anyone, is it?

So here’s the piece, sent with all my encouragement:

Where there is darkness and doom,

And the people feel defeated.

Join The Hope Brigade.

When you are punished for your truthfulness and humiliated for your virtue.

Join The Hope Brigade.

In times of strife, when you think of quitting.

While fear enchants your counterfeit self.

Where despair does its violence.

Recall your ability to perform feats of wizardry.

And Join The Hope Brigade.

The crowd will beckon you to become just like them.

To disregard your nature and destroy your power.

To stifle your instinct so the assassins of ordinary can rule each of your hours.

Walk amongst the mass yet honor the fury of your truth

With the promise of your ideals.

And Join The Hope Brigade.

When you wonder if you matter,

In the mornings of your angst,

Consider the gladiator.

Speak to your bravery.

Advancing resolutely amid any uncertainty

And Join The Hope Brigade.

Has love torn your heart.

Does life seem too hard.

Do you feel alone?

Is adversity more common than triumph?

Has worry welcomed you more than cheer?

A new dawn is coming.

The fruits of your goodness are growing.

Have faith in Fortune’s fairness.

Riches of joy are en route.

Gifts of protection, peace and possibility

have been placed in your future.

So Join The Hope Brigade.

~ Robin Sharma

આજના દિવસે, ભગવાન!

આમ તો દરેક દિવસ એ, ભગવાન!
તમે આપેલી તાજી ભેટ છે.
જાગ્રત માણસ માટે દરેક દિવસ નવી શરૂઆત બની શકે
પણ ભગવાન, આજે મારો જન્મદિવસ છે.
અને એટલે આજનો દીવસ
વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, વિશેષ જાગૃતિ, વિશેષ સંકલ્પનો દિવસ છે.

આજના દિવસે, ભગવાન! હું
ધન, માન, કિર્તિ અને આરોગ્ય નથી માગતો
પણ આ બધું મને મળે
તો એનો ઉપયોગ હું સહુના કલ્યાણ અર્થે કરી શકું
એવો સર્વ પ્રત્યેનો મૈત્રીભાવ માગું છું.

આજના દિવસે, ભગવાન! હું એમ નથી માગતો કે
મારો રસ્તો સરળ બને, મારાં કાર્યો નિર્વિઘ્ને પાર પડે
પણ એમ બને, તો એ સફળતા મને કૃતજ્ઞ બનાવે
અને એમ ન બને, તો એ નિષ્ફળતા મને નમ્ર બનાવે
એ હું માગું છું.

દરેક દિવસે હું એક પગથિયું ઊંચો ચડું
દરેક પગલે હું થોડોક વધુ તમારી નિકટ આવું
રોજ રોજ, કોઈક સત્કર્મથી મારા હ્રદયમાં રહેલા તમને વ્યક્ત કરું
દુનિયાને મારા થકી થોડી વધુ સુંદર બનાવું
દરેક વર્ષે આજનો દિવસ આવે ત્યારે
આગલા વર્ષ કરતાં મારું જીવન વધુ કૃતાર્થ બન્યું છે એમ કહી શકું
– એ હું માગું છું.

આ દુનિયામાં તમે મને જન્મ આપ્યો છે
તે માટે હું તમારો આભાર માનું છું.
હું એવું હ્રદય માગું છું, જે આ દુનિયાને
તમારે માટે ચાહી શકે.
આ સૃષ્ટિ તમે આનંદ વડે આનંદ માટે સર્જી છે
એને હું મારા સ્વાર્થ અને બેકાળજીથી ક્ષતિ ન પહોંચાડું
મૂગાં પ્રાણિઓ અને મધુર વનસ્પતિ – સૃષ્ટિને ચાહું
હવા, પાણી અને ભૂમિને દૂષિત ન કરું

એક એક જન્મદિવસ આવે છે, એક એક વર્ષ જીવનમાં ઉમેરાય છે
એ મને યાદ આવે છે કે સમય કેટલી ઝડપથી વહી રહ્યો છે.
દરેક ક્ષણ મુલ્યવાન છે, અંત ક્યારે આવશે તેની ખબર નથી
આવતી કાલે કદાચ હું ન પણ હોઉં
તેથી આજનો દિવસ હું સંપૂર્ણ રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન કરું
દરેક દિવસે મારો નવો જન્મ થાય છે તેમ માનું
અને પ્રત્યેક દિવસે વિદાય લેવા
મારા જીવનની ચાદર ઉજળી રાખીને તમને ધરી દેવા તત્પર રહું
આજે, મારા જન્મદિવસે, ભગવાન!
એ હું તમારી પાસે માગું છું.

– કુંદનિકા કાપડીયા કૃત ‘પરમ સમીપે’ માંથી સાભાર

A Game of “Life”!

It’s been quite some time now since I have been diagnosed with a high-grade neuroendocrine cancer. This new name in my vocabulary, I got to know, was rare, and due to fewer study cases, and less information comparatively, the unpredictability of the treatment was more. I was part of a trial-and-error game.

I had been in a different game, I was travelling on a speedy train ride, had dreams, plans, aspirations, goals, was fully engaged in them. And suddenly someone taps on my shoulder and I turn to see. It’s the TC: “Your destination is about to come. Please get down.” I am confused: “No, no. My destination hasn’t come.” “No, this is it. This is how it is sometimes.”

The suddenness made me realise how you are just a cork floating in the ocean with UNPREDICTABLE currents! And you are desperately trying to control it.
In this chaos, shocked, afraid and in panic, while on one of the terrifying hospital visits, I blabber to my son, “The only thing I expect from ME is not to face this crisis in this present state. I desperately need my feet. Fear and panic should not overrule me and make me miserable.”

That was my INTENTION. AND THEN PAIN HIT. As if all this while, you were just getting to know pain, and now you know his nature and his intensity. Nothing was working; NO consolation, no motivation. The entire cosmos becomes one at that moment – just PAIN, and pain felt more enormous than GOD.

As I was entering the hospital, drained, exhausted, listless, I hardly realised my hospital was on the opposite side of Lord’s, the stadium. The Mecca of my childhood dream. Amidst the pain, I saw a poster of a smiling Vivian Richards. Nothing happened, as if that world didn’t ever belong to me.

This hospital also had a coma ward right above me. Once, while standing on the balcony of my hospital room, the peculiarity jolted me. Between the game of life and the game of death, there is just a road. On one side, a hospital, on the other, a stadium. As if one isn’t part of anything which might claim certainty – neither the hospital, nor the stadium. That hit me hard.

I was left with this immense effect of the enormous power and intelligence of the cosmos. The peculiarity of MY hospital’s location – it HIT me. The only thing certain was the uncertainty. All I could do was to realise my strength and play my game better.

This realisation made me submit, surrender and trust, irrespective of the outcome, irrespective of where this takes me, eight months from now, or four months from now, or two years. The concerns took a back seat and started to fade and kind of went out of my mindspace.

For the first time, I felt what ‘freedom’ truly means. It felt like an accomplishment. As if I was tasting life for the first time, the magical side of it. My confidence in the intelligence of the cosmos became absolute. I feel as if it has entered every cell of mine.

Time will tell if it stays, but that is how I feel as of now.

Throughout my journey, people have been wishing me well, praying for me, from all over the world. People I know, people I don’t even know. They were praying from different places, different time zones, and I feel all their prayers become ONE. One big force, like a force of current, which got inside me through the end of my spine and has germinated through the crown of my head.

It’s germinating – sometimes a bud, a leaf, a twig, a shoot. I keep relishing and looking at it. Each flower, each twig, each leaf which has come from the cumulative prayers, each fills me with wonder, happiness and curiosity.

A realisation that the cork doesn’t need to control the current. That you are being gently rocked in the cradle of nature.

_102115097_6eb4920f-056c-4fb6-8fdd-823ade86433f

~ Irrfan

श्री हाटकेश्वराष्टकम्

 

hatkesh

Hatakeswara  Stotram

(The prayer  addressed to the Golden  God.)

Translated by

P.R.Ramachander

(This prayer   is written in prose. This Eulogises  Hatakeswar   a form of Lord Shiva    found in many places in North and central India  .The most famous one  is near Cuttack and one in Vada nagar Gujarat   and Khadia Gujarat.Skanda purana mentions that  praying Hatakeswar  is greatly beneficial. This form of  God Shiva is the main God worshipped by Nagar  community  of Gujarat. )

Om namosthu  sharva, Shambho, TRinethra, charu gathra, trilokyanadha, Umanadha, DAksha yajna  vidhwamsaka , Kamanga nasana, Ghora papa pranasana, Maha Purusha, mahogramurthe , sarva sathvakshayangara, Shubangara

Om salutations to Sharva, Shambu  , three eyed one  , pretty bodied one , lord of three  worlds, consort of Uma, The lord who destroyed  the YYajma of Daksha, The lord who destroyed body of  god of love, Lord who destroys very   horrible sins , Great person, fierce god, Lord who enfeebles evil spirits , Lord  who causes  auspiciousness

Maheswara, trisooladhara  , smarare , guhadhaman  , digvasa, maha  sankha shekara, Jadadhara, Kapala mala vibhooshitha   sareera, vama chakshu kshubitha  deva, prajadhyaksha,Bhagkshnou kshayangara , Bheemasena nadha, Pasu pathe

Great God  , God who holds the trident, Lord who is the enemy of god of love , Lord who lives in caves , Lord who lives  in directions, Lord who  has great collection of conches, Lord who has a  tufted hair  , Lord who wears skull garland  over his body , God whose  left eye shows anger, king of the people, Lord who made  moon grow  , Lord  of Bheemasena  , Lord of all beings.

Kamanga dahin  , Chathvara vasin  ,Shiva, Mahadeva  , Eesana  , Sankara , Bheema, Bhava, Vrushadwaja , katabhaprouda maha natyeswara, bhoothiratha, avimukthaka, Rudra, Rudreswara , Sthano, Ekalinga, Kalindhipriya, Srikanda

Lord who burnt god of love  , Lord who lives in cross ways  . Shiva, Great God  , One who presides over north  east , Shankara, Lord who is huge, Lord  who makes us cross Samsara, Lord who has  bull in his flag ,Lord who is  the king of dances, Lord who applies ash  , Lord who frees , Lord  who is angry  , God  of anger  , Lord who is stable  , Lord who is  depicted by  One linga, Lord who likes Yamuna  , Lord who has an auspicious neck,

Neelakanda, Aparajitha, Ripubhayangara, Santhoshapathe, Vamadeva, Aghora, thathpurusha, Maha gora, Agora murthe, Santha, Saraswathi kantha, sahasra murthe, Mahothbhava, Vibho, Kalagna, Rudra

Lord with blue neck, Lord who cannot be defeated, Lord who is fierce looking to his enemies,Lord of happiness, Lord of the  left, Lord who is not terrible, Original supreme spirit , Lord who is terrible, Lord who has a peaceful  form .Lord who is peaceful , The consort of Saraswathi, Lord who has  thousand forms, From whom greatness  originates, Lord, Destroyer of time , Lord who is angry

Roudra, Hara , Maheedara priya, Sarva theerthadhivasa, Hamsa, Kameswara, Kedaradhipathe, paripoorna, Muchukunda, Madhu nivasa, Krupanapane , Bhayangara, Vidhyaraja, Somaraja,Kamaraja.Maheedara  raja

,

Lord who is angry  , The destroyer, Lord who is loved by  Indra, Lord who lives in all  sacred waters, Lord who is in Hamsa state, Lord who is the  God of passion,Lord of Kedara, Lord who is complete, King Muchukunda  , Lord who lives in honey  .Lord who holds a dagger in his hand, Lord who is fearsome, king of learning, king of moon, king of passion, The king of one who carries   the earth.

Kanya hrudabja vaste  , SAmudhra sayin , Gayamukha, Gokarna, Brahma yane , Sahasra vakthrakshi charana, Hatatakeswara ,Namasthe namasthe  Namasthe  nama

Lord who lives in lotus like heart of a maid, Lord who sleeps on ocean, Lord who killed Gayasura, Lord of Gokarna , Lord  who moves with Brahma, Lord with thousand neck and thpsand feet  , The golden lord

Salutations, salutations , and Salutations

Sri Vamana  purane   hatakeswara stotram sampornam.

[Source: http://stotrarathna.blogspot.com/2015/08/hatakeswara-stotram-gadhya-stotram.html%5D

 

 

પ્રભુ ! પરમ તેજે તું લઈ જા

અસત્યો માંહેથી પ્રભુ ! પરમ સત્યે તું લઈ જા,
ઊંડા અંધારેથી, પ્રભુ ! પરમ તેજે તું લઈ જા;
મહામૃત્યુમાંથી, અમૃત સમીપે નાથ ! લઈ જા,
તું-હીણો હું છું તો તુજ દરસનાં દાન દઈ જા.

પિતા ! પેલો આઘે, જગત વીંટતો સાગર રહે,
અને વેગે પાણી સકળ નદીનાં તે ગમ વહે;
વહો એવી નિત્યે મુજ જીવનની સર્વ ઝરણી,
દયાના પુણ્યોના, તુજ પ્રભુ ! મહાસાગર ભણી.

થતું જે કાયાથી, ઘડીક ઘડી વાણીથી ઊચરું,
કૃતિ ઇંદ્રિયોની, મુજ મન વિશે ભાવ જ સ્મરું;
સ્વભાવે બુદ્ધિથી, શુભ-અશુભ જે કાંઈક કરું,
ક્ષમાદષ્ટે જોજો, – તુજ ચરણમાં નાથજી ! ધરું.

~ ન્હાનાલાલ દ. કવિ

असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय |

91812553_10222956488641195_1509227228364275712_n

મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું

મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે
શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું એવી ભાવના નિત્ય રહે
મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે

ગુણથી ભરેલા ગુણીજન દેખી હૈયું મારું નૃત્ય કરે
એ સંતોના ચરણ કમળમાં મુજ જીવનનો અર્ધ્ય રહે
મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે

દીન, ક્રૂર ને ધર્મવિહોણાં  દેખી દિલમાં દર્દ વહે
કરુણાભીની  આંખોમાંથી  અશ્રુનો  શુભ સ્રોત વહે
મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે

માર્ગ ભૂલેલા જીવન પથિકને માર્ગ ચીંધવા ઊભો રહું
કરે ઉપેક્ષા એ મારગની તો ય સમતા ચિત્ત ધરું
મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે

ધર્મસ્થાનકની  ધર્મભાવના હૈયે  સૌ  માનવ લાવે
વેરઝેરનાં પાપ  તજીને  મંગળ  ગીતો  એ ગાવે

મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું  મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે
શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું એવી ભાવના નિત્ય રહે

રચના: શ્રી ‘ચિત્રભાનુ’ મહારાજ

मैं तैनू फ़िर मिलांगी

 

अमृता प्रीतम जी का लिखा हुआ हो और गुलजार जी की आवाज़ हो तो इसको कहेंगे सोने पर सुहागा …। यह कविता उन्होंने अपने आखिरी दिनों में इमरोज़ जी के लिए लिखी थी । इस कविता का एक एक लफ्ज़ प्यार का प्रतीक है । अमृता बहुत बीमार थी उन दिनों …वह अपने आखिरी दिनों में अक्सर तंद्रा में रहती थी । कभी कभी एक शब्द ही बोलती लेकिन इमरोज़ के लिए हमेशा मौजूद रहती पहले की तरह ही हालांकि इमरोज़ पहले की तरह उनसे बात नही कर पाते थे पर अपनी कविता से उनसे बात करते रहते .। .एक बार खुशवंत सिंह जो अपने घर में अक्सर छोटी छोटी सभा गोष्टी करते रहते थे ..इन दोनों को कई बार बुलाया पर यह दोनों नही जाते थे तब उन्होंने पूछा अमृता को फ़ोन कर के पूछा था कि तुम बाहर क्यों नही निकलते हो ..क्या करते रहते हो सारा दिन तुम लोग ?

अमृता ने जवाब दिया गल्लां “”[बातें ]

उन्होंने हंस कर कहा इतनी बातें करते हो तुम दोनों की खतम नही होती है तब अमृता सिर्फ़ हंस कर रह गई ..पता नही दोनों कैसी क्या बातें करते थे कभी शब्दों के माध्यम से कभी खामोशी के जरिये पर दोनों को साथ रहना पसंद था एक दूसरे के आस पास रहना पसंद था ..

मैं तैनू फ़िर मिलांगी
कित्थे ? किस तरह पता नई
शायद तेरे ताखियल दी चिंगारी बण के
तेरे केनवास ते उतरांगी
जा खोरे तेरे केनवास दे उत्ते
इक रह्स्म्यी लकीर बण के
खामोश तैनू तक्दी रवांगी

जा खोरे सूरज दी लौ बण के
तेरे रंगा विच घुलांगी

जा रंगा दिया बाहवां विच बैठ के

तेरे केनवास नु वलांगी
पता नही किस तरह कित्थे
पर तेनु जरुर मिलांगी
जा खोरे इक चश्मा बनी होवांगी
ते जिवें झर्नियाँ दा पानी उड्दा
मैं पानी दियां बूंदा
तेरे पिंडे ते मलांगी
ते इक ठंडक जेहि बण के
तेरी छाती दे नाल लगांगी
मैं होर कुच्छ नही जानदी

पर इणा जानदी हां

कि वक्त जो वी करेगा
एक जनम मेरे नाल तुरेगा
एह जिस्म मुक्दा है
ता सब कुछ मूक जांदा हैं

पर चेतना दे धागे

कायनती कण हुन्दे ने
मैं ओना कणा नु चुगांगी
ते तेनु फ़िर मिलांगी

******
मैं तुझे फ़िर मिलूंगी
कहाँ किस तरह पता नही
शायद तेरी तख्यिल की चिंगारी बन
तेरे केनवास पर उतरुंगी
या तेरे केनवास पर
एक रहस्यमयी लकीर बन
खामोश तुझे देखती रहूंगी
या फ़िर सूरज कि लौ बन कर

तेरे रंगो में घुलती रहूंगी
या रंगो कि बाहों में बैठ कर

तेरे केनवास से लिपट जाउंगी

पता नहीं कहाँ किस तरह
पर तुझे जरुर मिलूंगी

या फ़िर एक चश्मा बनी
जैसे झरने से पानी उड़ता है

मैं पानी की बूंदें
तेरे बदन पर मलूंगी

और एक ठंडक सी बन कर
तेरे सीने से लगूंगी

मैं और कुछ नही जानती
पर इतना जानती हूँ
कि वक्त जी भी करेगा
यह जनम मेरे साथ चलेगा
यह जिस्म खतम होता है
तो सब कुछ खत्म हो जाता है

पर चेतना के धागे

कायनात के कण होते हैं

मैं उन कणों को चुनुंगी
मैं तुझे फ़िर मिलूंगी !!

 

ਮੈਂ ਤੈਨੂ ਫ਼ਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ

ਕਿੱਥੇ ? ਕਿਸ ਤਰਹ ਪਤਾ ਨਈ

ਸ਼ਾਯਦ ਤੇਰੇ ਤਾਖਿਯਲ ਦੀ ਚਿਂਗਾਰੀ ਬਣ ਕੇ

ਤੇਰੇ ਕੇਨਵਾਸ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੀ

ਜਾ ਖੋਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਨਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ

ਇਕ ਰਹ੍ਸ੍ਮ੍ਯੀ ਲਕੀਰ ਬਣ ਕੇ

ਖਾਮੋਸ਼ ਤੈਨੂ ਤਕ੍ਦੀ ਰਵਾਂਗੀ

ਜਾ ਖੋਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੌ ਬਣ ਕੇ

ਤੇਰੇ ਰਂਗਾ ਵਿਚ ਘੁਲਾਂਗੀ

ਜਾ ਰਂਗਾ ਦਿਯਾ ਬਾਹਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ

ਤੇਰੇ ਕੇਨਵਾਸ ਨੁ ਵਲਾਂਗੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਸ ਤਰਹ ਕਿੱਥੇ

ਪਰ ਤੇਨੁ ਜਰੁਰ ਮਿਲਾਂਗੀ

ਜਾ ਖੋਰੇ ਇਕ ਚਸ਼੍ਮਾ ਬਨੀ ਹੋਵਾਂਗੀ

ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਝਰ੍ਨਿਯਾਁ ਦਾ ਪਾਨੀ ਉਡ੍ਦਾ

ਮੈਂ ਪਾਨੀ ਦਿਯਾਂ ਬੂਂਦਾ

ਤੇਰੇ ਪਿਂਡੇ ਤੇ ਮਲਾਂਗੀ

ਤੇ ਇਕ ਠਂਡਕ ਜੇਹਿ ਬਣ ਕੇ

ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਂਗੀ

ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁੱਛ ਨਹੀ ਜਾਨਦੀ

ਪਰ ਇਣਾ ਜਾਨਦੀ ਹਾਂ

ਕਿ ਵਕ੍ਤ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ

ਏਕ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ

ਏਹ ਜਿਸ੍ਮ ਮੁਕ੍ਦਾ ਹੈ

ਤਾ ਸਬ ਕੁਛ ਮੂਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ

ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਧਾਗੇ

ਕਾਯਨਤੀ ਕਣ ਹੁਨ੍ਦੇ ਨੇ

ਮੈਂ ਓਨਾ ਕਣਾ ਨੁ ਚੁਗਾਂਗੀ

ਤੇ ਤੇਨੁ ਫ਼ਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ

मैं जिसे ओढ़ता-बिछाता हूँ ~दुष्यंत कुमार

 

मैं जिसे ओढ़ता-बिछाता हूँ
वो ग़ज़ल आपको सुनाता हूँ

एक जंगल है तेरी आँखों में
मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ

तू किसी रेल-सी गुज़रती है
मैं किसी पुल-सा थरथराता हूँ

हर तरफ़ ऐतराज़ होता है
मैं अगर रौशनी में आता हूँ

एक बाज़ू उखड़ गया जबसे
और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ

मैं तुझे भूलने की कोशिश में
आज कितने क़रीब पाता हूँ

कौन ये फ़ासला निभाएगा
मैं फ़रिश्ता हूँ सच बताता हूँ

~दुष्यंत कुमार

આદમથી શેખાદમ સુધી

માનવીને આ જગત આદમથી શેખાદમ સુધી
એજ દોરંગી લડત આદમથી શેખાદમ સુધી.

એજ ધરતી એજ સાગર એજ આકાશી કલા
એજ રંગીલી રમત આદમથી શેખાદમ સુધી.

રૂપનું રંગીન ગૌરવ પ્રેમના લાચાર હાલ
એજ છે(લાગી શરત) આદમથી શેખાદમ સુધી.

મોતને શરણે થવામાં સાચવે છે રમ્યતા
જિંદગીની આવડત આદમથી શેખાદમ સુધી.

ફૂલમાં ડંખો કદી કયારેક કાંટામાં સુવાસ
લાગણીની આ રમત આદમથી શેખાદમ સુધી.

બુધ્ધિની દીપક ના સામે ઘોર આંધારા બધે
એએક સત બાકી અસત આદમથી શેખાદમ સુધી.

બુધ્ધિ થાકી જાયતો લેવો સહારો પ્રેમનો
સારી છે આ બૂરીલત આદમથી શેખાદમ સુધી.

મોતનું બંધન છતાં કરતો રહ્યો છે માનવી
જિંદગીની માવજત આદમથી શેખાદમ સુધી.

જિંદગી પર રૂપ યૌવન પ્રેમ મસ્તી ને કલા
સૌ રહ્યા છે એક મત આદમથી શેખાદમ સુધી.

કોઈના ખોળે ઢળી છે કે પોઢી ઠંડક પામવા
માનવી છે યત્ન રત આદમથી શેખાદમ સુધી.

રંગ બદલાતા સમયના જોઇ દિલ બોલી ઉઠ્યું
’શું ખરું ને શું ગલત આદમથી શેખાદમ સુધી.

~ શેખાદમ આબુવાલા

Previous Older Entries

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.

Translate